Announcements

Here you will be shown the courses that were canceled and which are delayed.

Note: In order to read messages about canceled courses properly, please pay attention to the numbers of courses.

List of canceled and delayed courses:

Odwołane:

Kurs Przewoźnik Informacja
Warszawa, Dworzec Zachodni - Ostrołęka, Dworzec Autobusowy
[Kurs 7771] odjazd 4:00 PM - przyjazd 6:30 PM
PRZEWOŹNIK (TEST) - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. ODWOŁANY
Kurs:
Warszawa, Dworzec Zachodni - Ostrołęka, Dworzec Autobusowy
[Kurs 7771] odjazd 4:00 PM - przyjazd 6:30 PM
Przewoźnik:
PRZEWOŹNIK (TEST) - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A.
Status:
ODWOŁANY

Opóźnione z Dworca Zachodniego:

Brak opóźnionych kursów