Przewóz zwierząt w komunikacji dalekobieżnej cz.1

Przewóz zwierząt domowych u większości przewoźników autobusowych, kolejowych, jak również w komunikacji miejskiej jest możliwy, lecz pod pewnymi warunkami. W tym poradniku skupimy się na przewozach dalekobieżnych komunikacją autobusową.


Transport zwierząt w przedsiębiorstwach PKS i innych przewoźników autobusowych

Zdecydowana większość firm przewozowych dopuszcza transport zwierząt na pokładach swoich autobusów, trzeba pamiętać tylko o pewnych wspólnych dla większości firm zasadach:

1. Dozwolony jest przewóz zwierząt domowych i ptaków

Oznacza to, że nie można przewozić dzikich zwierząt, zwierząt użytkowych (np: ptactwa hodowlanego), ssaków kopytnych itp. Pamiętajmy, że ostateczna ocena czy zwierze spełnia ten warunek należy do kierowcy.

2. Zwierzęta muszą być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu.

Przewożąc zwierzęta trzeba je odpowiednio zabezpieczyć. W zależności od ich rodzaju (i wielkości) mogą to być specjalne klatki, kosze, skrzynki, pudełka lub inne pojemniki przeznaczone do transportu.

przewóz zwierząt w PKS

3. Nie mogą być uciążliwe dla innych pasażerów

Przed i podczas transportu zwierzęta nie powinny naruszać komfortu jazdy, a tym bardziej być uciążliwe dla innych podróżnych ze względu na swoje zachowanie (hałas, woń itp)

4. Psy muszą mieć specjalne zabezpieczenia podczas podróży oraz świadectwo szczepień

Chodzi tu o założony kaganiec i smycz. Kaganiec zawsze jest wymagany, niezależnie od wielkości psa czy jego rasy. Oznacza to, że w każdym przypadku podróżując z psem musimy o tych wymaganiach pamiętać. Ich brak może skutkować interwencją kierowcy, niewpuszczeniem lub wyproszeniem z pojazdu.

Obowiązkowe szczepienia wprowadza Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 69 poz. 625). Zgodnie z nią wszyscy właściciele psów mają obowiązek szczepień psa na 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesięcy życia, a później nie rzadziej niż 12 miesięcy od ostatniego szczepienia. Zawsze podróżując ze swoim czworonożnym pupilem pamiętajmy o zabraniu dokumentów szczepień psa.

5. Zwierzęta nie powinny być przewożone na fotelach przeznaczonych dla innych pasażerów.

przewóz zwierząt w PKS

Pamiętajmy aby pojemniki ze zwierzętami i psy nie znajdowały się na siedzeniach, jest to zabronione u większości przewoźników i może grozić karą lub interwencją kierowcy autobusu. Psy powinny znajdować się na podłodze, podobnie jak pojemnik ze zwierzęciem. Dopuszczalny jest przewóz małych zwierząt (w specjalnych pojemnikach) na kolanach, w takim wypadku przewóz zwierzęcia jest najczęściej bezpłatny(wliczony w bilet właściciela zwierzęcia).


O czym jeszcze warto pamiętać?

Mniejsze domowe zwierzęta (np: chomiki, fretki, małe kotki i psy) można najczęściej przewozić bez żadnych przeszkód wystarczy odpowiedni pojemnik do transportu nie zajmujący zbyt dużo miejsca (odpowiednia klatka, skrzynka lub koszyk). Należy pamiętać, że nawet małe zwierzęta mogą sprawiać dyskomfort innym pasażerom poprzez zapach, swoje zachowanie itp. Dlatego kierowca jest zobligowany aby interweniować w uzasadnionych przypadkach naruszania przepisów dotyczących przewozu zwierząt.

Pamiętajmy, że zasady oraz szczególne wymagania jakie musi spełnić pasażer aby bezproblemowo przewieźć swojego pupila mogą być różne u każdego przewoźnika. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, a w razie wątpliwości przestudiowania regulaminu przewoźnika.

Psy przewodnicy

Podobne wymagania co do przewozu psów muszą być spełnione w przypadku psów przewodników. Najczęściej pies przewodnik musi posiadać kaganiec lub uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego / psa przewodnika. Książeczka szczepień jest również wymagana.


Jak wygląda przewóz zwierząt u konkretnych przewoźników?

Poniżej znajduje się spis warunków przewozu zwierząt u przewoźników i przedsiębiorstw PKS znajdujących się na Dworcu Online.

Albatros BUS

Przewoźnik zabrania przewozu zwierząt w autokarach, jednak w w szczególnych sytuacjach może dopuścić do przewozu małego zwierzęcia (do 4 kg). Zwierze musi być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu - w klatce, skrzynce, koszyku, kojcu i znajdować się na siedzeniu obok pasażera. Koszt przejazdu wynosi 50% wartości biletu na danej trasie. Jeżeli pasażer korzysta ze zniżek przewidzianych w regulaminie należy wykupić zwierzęciu pełnopłatny bilet ponieważ przewoźnik nie dopuszcza możliwości sumowania zniżek.

Arriva BUS

Przewoźnik dopuszcza przewóz zwierząt w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do transportu lub w kagańcu oraz smyczy. Pasażer przewożący psa lub kota musi okazać świadectwo aktualnych szczepień oraz świadectwo zdrowia zwierzęcia.

BIACOMEX

Przewóz zwierząt zabroniony

GAJA EXPRESS

Gaja EXPRESS zabrania przewozu zwierząt na pokładach swoich autobusów. Wyjątek stanowią psy przewodnicy towarzyszące osobom niepełnosprawnym. Pies asystujący powinien posiadać uprząż, książeczkę szczepień oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

LELO - Przewozy Krajowe i Zagraniczne

Przewoźnik zezwala na transport zwierząt domowych, które muszą być przewożone na kolanach w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do transportu zwierząt, a w przypadku psów powinny być przewożone w kagańcach, na smyczy oraz pozostawać na podłodze autobusu. Przy zgłaszaniu zwierzęcia podczas podróży należy pokazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne świadectwo szczepień lub zdrowia. Opłata za transport równa się cenie biletu z ulgą 30%. Psy przewodnicy oraz zwierzęta przewożone na kolanach podróżują za darmoKierowca może odmówić przewozu, jeżeli stwierdzi że zwierzę może zagrażać bezpieczeństwu innych pasażerów.

NEOBUS

Firma nie dopuszcza przewozu zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.

POLONUS

W autobusach PKS POLONUS dopuszczalny jest przewóz zwierząt domowych. Mniejsze zwierzęta powinny być przewożone w specjalnych pojemnikach przygotowanych do transportu zwierząt oraz być trzymane na kolanach (nie zajmować oddzielnego miejsca siedzącego) - w takich sytuacjach opłata nie jest pobierana. Psy powinny być przewożone na podłodze oraz w kagańcu. W przypadku większych zwierząt np: psów opłata równa się cenie biletu normalnego z ulgą 70%.

Przy zgłaszaniu zwierząt do transportu trzeba okazać kierowcy dokumenty o obowiązkowych szczepieniach lub świadectwo zdrowia. Psy przewodnicy przewożone są bezpłatnie. Możliwe jest zajęcie dwóch sąsiadujących miejsc przez pasażera oraz zwierzę pod warunkiem wykupienia pełnopłatnego biletu na miejsce przewożonego zwierzęcia.

PKS BIAŁYSTOK

Pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie małe zwierzęta pokojowe oraz ptaki, które są odpowiednio zabezpieczone w klatce lub innym pojemniku przeznaczonym do transportu, a także nie zajmują oddzielnego miejsca (fotela). W przypadku przewozu psa musi mieć on założony kaganiec i być trzymany na smyczy, a jego opiekun posiadać ważne świadectwo szczepienia. Opłata za transport psa bez względu na jego wielkość równa się opłacie jak za jedną sztukę bagażu.

PKS BIŁGORAJ

Przewoźnik pozwala przewozić na pokładach swoich autobusów zwierzęta pod kilkoma warunkami:

  • zwierzęta muszą być przewożone w pojemnikach przeznaczonych do transportu zwierząt.
  • przypadku psów wymagana jest karta szczepień, założony kaganiec oraz smycz. Koszt przewozu psa równa się jak za jedną sztukę bagażu. Wyjątkiem są psy przewodnicy, które podróżują za darmo.
  • zwierzęta nie mogą zajmować osobnego miejsca siedzącego (być trzymane na fotelu)
  • kierowca może odmówić pasażerowi transportu zwierzęcia jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych podróżnych.

PKS BYDGOSZCZ

Małe zwierzęta:
Podróżni mogą przewozić małe zwierzęta jeżeli nie będą one niebezpieczne i uciążliwe podczas podróży dla innych pasażerów z zastrzeżeniem, że nie mogą one przebywać na miejscach do siedzenia. Wymagane jest również posiadanie zaświadczenia sanitarnego dla zwierzęcia.
Psy:
Każdy pies musi posiadać założony kaganiec, być trzymany na smyczy oraz posiadać ważne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie. Transport dużego psa możliwy jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. W przypadku niepełnosprawnych w asyście psa asystującego osoby te powinny zająć miejsce, które zostanie wskazanie przez kierowcę. Pasażer musi okazać certyfikat psa asystującego.

PKS ELBLĄG

Przewoźnik umożliwia bezpłatnie przewóz małych zwierząt domowych oraz ptaków pod warunkiem że nie są one uciążliwe pod względem zapachu oraz hałasu dla pozostałych podróżnych. Za przewóz psów przewoźnik pobiera opłatę jak za jedną sztukę rzeczy. Pies jak w przypadku większości przewoźników PKS musi mieć założony kaganiec, a jego opiekun posiadać ważne świadectwo szczepień zwierzęcia.

PKS GRÓJEC

Możliwy jest przewóz małych zwierząt oraz ptaków w specjalnych pojemnikach do transportu zwierząt jeżeli nie są one uciążliwe dla innych pasażerów. W takim przypadku opłata za transport zwierzęcia nie jest pobierana (wliczona jest w cenę biletu autobusowego)

PKS GOSTYNIN

Przewoźnik zabrania przewozu zwierząt innych niż ptaki i ssaki. Psy muszą posiadać kaganiec, być trzymane na smyczy oraz posiadać ważne świadectwo szczepień. Psy nie mogą być przewożone na miejscach przeznbaczonych do siedzenia. Opłata za transport psa w autobusie PKS wynosi jak za sztukę bagażu.

PKS HRUBIESZÓW

Przewoźnik dopuszcza przewożenie zwierząt domowych, pod warunkiem, że nie są one uciążliwe dla innych pasażerów oraz są przewożone w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do transportu zwierząt. Małe zwierzęta podrózują bezpłatnie. Oprócz małych zwierząt PKS Hrubieszów dopuszcza przewóz dużego psa, który musi być trzymany na smyczy, mieć założony kaganiec oraz posiadać ważną książeczkę szczepień.

PKS JASŁO

Przewoźnik dopuszcza przewóz małych zwierząt w specjalnych pojemnikach oraz psów na smyczy oraz w kagańcu. Podczas zgłaszania zwierząt do przewozu należy posiadać książeczkę szczepień lub świadectwo zdrowia zwierzęcia. Wymagana opłata równa się cenie biletu normalnego. Wyjątkiem są tutaj psy przewodnicy, które podróżują bezpłatnie.

PKS KŁODZKO

Przewoźnik PKS Kłodzko zezwala na przewóz psa, który posiada założony kaganiec i jest trzymany na smyczy. Opłata za transport zależy od konkretnego kursu. Na trasach: Lądek Zdrój - Warszawa, Kudowa Zdrój - Warszawa, Kłodzko - Kołobrzeg, Kłodzko - Ustka opłata wynosi 70% ceny biletu normalnego. W pozostałych przypadkach opłata za przewóz wynosi jak za jedną sztukę bagażu.

PKS KOZIENICE

Przewoźnik dopuszcza przewóz psów pod warunkiem, że posiadają ważną książeczkę szczepień oraz są trzymane na smyczy i mają nałożony kaganiec. Opłata za przewóz wynosi jak za jedną sztukę bagażu według tabeli opłat przewoźnika.

PKS KROSNO

W przypadku małych zwierząt (oprócz psa) i ptaków pasażer może je przewozić bezpłatnie pod warunkiem, że są one odpowiednio zabezpieczone i nie będą uciążliwe dla pozostałych pasażerów. Psy muszą mieć założony kaganiec i być trzymane na smyczy, a właściciel psa posiadać jego aktualną książeczkę szczepień. Opłata w takim przypadku wynosi jak za jedną sztukę bagażu.

PKS ŁOMŻA

Przewoźnik zezwala podróżnym na przewóz ptaków i ssaków w tym psów. Podobnie jak w innych przedsiębiorstwach PKS pies musi mieć założony kaganiec, być trzymany na smyczy oraz posiadać aktualną książeczkę szczepień. Opłata za transport bez względu na wielkość psa wynosi jak za jedną sztukę bagażu.

PKS w Łosicach

Pasażer może bezpłatnie (w ramach zakupionego biletu) przewieźć ze sobą małe zwierzęta (oprócz psa) oraz ptaki. Zwierzęta muszą być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu oraz nie być uciążliwe dla reszty podróżnych. Psy podczas transportu muszą być trzymane na smyczy, mieć założony kaganiec, a opiekun posiadać ważną książeczkę szczepień swojego pupila. Opłata w takim wypadku równa się jak za jedną sztukę rzeczy.

PKS OLSZTYN

Przewoźnik zezwala pasażerom na przewóz małych zwierząt pokojowych oraz ptaków bez dodatkowej opłaty (za wyjątkiem kursów pospiesznych - wyłączenie to nie dotyczy psów przewodników) pod warunkiem braku uciążliwości dla innych pasażerów. PKS Olsztyn zezwala na przewóz psów trzymanych na smyczy w założonym kagańcu oraz posiadających ważną książeczkę szczepień. Zakazany jest przewóz psów, których rasy zostały uznane za niebezpieczne czyli: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

PKS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Przewoźnik zezwala na przewóz zwierząt domowych, które powinny być transportowane w specjalnych pojemnikach do tego przeznaczonych. W przypadku psów muszą mieć one założone kaganiec i być trzymane na smyczy. Wymagany jest dokument potwierdzający obowiązkowe szczepienia lub świadectwo zdrowia. Opłata za transport zwierzęcia równa jest cenie biletu normalnego. Zwolniony z opłat jest transport małych zwierząt trzymanych na kolanach oraz psów przewodników. Przewóz zwierzęcia na siedzeniu przeznaczonym dla innych pasażerów jest zabronione.

PKS Puławy

Przewóz zwierząt jest zabroniony za wyjątkiem psów przewodników, które towarzyszą osobom niewidomym.

PKS RADOM

Przewoźnik zezwala bezpłatnie na transport małych zwierząt domowych i ptaków, jeżeli ich przewóz nie będzie uciążliwy z powodu woni i zapachu dla innych pasażerów. Bezpłatna jest również podróż dla psa przewodnika. Pozostałe psy bez względu na ich wielkość podróżują za opłatą jak za jedną sztukę rzeczy. Podobnie jak u innych przewoźników PKS pies musi mieć założony kaganiec i być trzymany na smyczy.

PKS RZESZÓW

Dozwolony jest przewóz małych zwierząt pokojowych oraz ptaków bezpłatnie, jeżeli nie są one uciążliwe dla innych pasażerów, a także są odpowiednio zabezpieczone przed wyrządzeniem szkody. W przypadku psów pobiera się opłatę jak za jedną sztukę rzeczy. Pies musi być trzymany na smyczy, posiadać kaganiec oraz aktualne świadectwo szczepień.

PKS SIEDLCE

Zasady przewozu zwierząt są identyczne jak w przypadku przewoźnika PKS Olsztyn czyli: Przewóz małych zwierząt pokojowych oraz ptaków jest bezpłatny (za wyjątkiem kursów pospiesznych - wyłączenie to nie dotyczy psów przewodników) pod warunkiem braku uciążliwości dla innych pasażerów. Przewóz psów możliwy jest pod warunkiem trzymania na smyczy w założonym kagańcu oraz posiadania ważnej książeczki szczepień. Zakazany jest przewóz psów, których rasy zostały uznane za niebezpieczne czyli: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

PKS Siemiatycze

Przewoźnik zabrania transportu zwierząt za wyjątkiem psów przewodników.

PKS SŁUPSK

Pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie małe zwierzęta oraz ptaki, które są odpowiednio zabezpieczone w klatce lub innym pojemniku przeznaczonym do transportu, a także nie są uciążliwe z powodu zapachu i hałasu dla innych pasażerów. Za przewóz psa (bez względu na jego wielkość) pobiera się opłatę ustaloną w zarządzeniu Przewoźnika. Pies musi być czysty, trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec, a jego opiekun winien okazać bez wezwania przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa.

PKS STALOWA WOLA

Przewoźnik zezwala pasażerom na bezpłatny przewóz małych zwierząt (z wyjątkiem psa) i ptaków w ilości 1 sztuki. Zwierzęta muszą być odpowiednio przygotowane do transportu czyli być przewożone w odpowiednich pojemnikach na kolanach pasażera, a w przypadku psów, muszą być przewożone na podłodze autobusu z założonym kagańcem oraz na smyczy. Podczas podróży należy okazać dokument potwierdzający szczepienia psa, a w przypadku innych zwierząt świadectwo zdrowia. Opłata za przewóz psa równa się cenie biletu bagażowego (z opłaty zwolnione są psy przewodnicy) Kierowca - konduktor może podczas przewozu żądać kaucji w wysokości 20 zł na wypadek zanieczyszczenia pojazdu.

PKS STARACHOWICE

Dopuszcza się przewóz zwierząt w specjalnych pojemnikach, a także psów posiadających aktualną książeczkę szczepień trzymanych na smyczy w założonym kagańcu. Opłata za przewóz równa jest cenie biletu normalnego. Nie pobiera się opłaty za psy będące przewodnikami osób niepełnosprawnych oraz małe pieski przewożone na kolanach.

PKS w Suwałkach

U przewoźnika możliwy jest przewóz psów i kotów bez względu na ich wielkość jeżeli nie są one uciążliwe dla reszty podróżnych. Opłata za przewóz równa się cenie biletu normalnego. Wyjątkiem są psy przewodnicy, które przewożone są bezpłatnie. Przewożone psy muszą posiadać ważne świadectwo szczepień, założony kaganiec oraz być trzymane na smyczy. Koty natomiast powinny być umieszczone w klatce, koszu lub innym pojemniku przystosowanym do transportu zwierzęcia.

PKS TARNOBRZEG

Przewoźnik pozwala na przewóz zwierząt trzymanych na rękach (za zgoda kierowcy) pod warunkiem, że nie zagrażają one bezpieczeństwu i komfortowi podroży innych pasażerów. W przypadku psów należy założyć kaganiec. Zwierzęta trzymane na rękach nie podlegają dodatkowej opłacie.

PKS TOMASZÓW MAZOWIECKI

Pasażer może odpłatnie zabrać ze sobą psa, ptaki lub inne małe zwierzęta domowe, jeżeli nie są uciążliwe dla innych podróżnych oraz są odpowiednio zabezpieczone przed wyrządzeniem szkody. Psy muszą być przewożone w założonym kagańcu oraz na smyczy oraz posiadać ważne świadectwo szczepień.

PKS WIELUŃ

Pasażer ma prawo zabrać ze sobą bezpłatnie małe zwierzęta oraz ptaki pod warunkiem przewożenia ich na kolanach. W przypadku kiedy zwierzęta umieszczone są w klatach i koszach znajdujących się w schowkach bagażowych przewoźnik pobiera dodatkowe opłaty. Transport psa dozwolony jest pod warunkiem posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa, założonego kagańca i smyczy. Opłata w takim przypadku jest pobierana na podstawie wykupionego biletu bagażowego. Zwierzęta nie mogą być uciążliwe dla podróżnych.

PKS Włodawa

Możliwy jest przewóz małych zwierząt domowych pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla pozostałych podróżnych. Przewóz małych zwierząt jest bezpłatny. W przypadku np: dużego psa koszt określony jest w taryfie przewozowej. Pies musi mieć założony kaganiec i być trzymany na smyczy, właściciel psa na żądanie kierowcy ma obowiązek przedstawić aktualną książeczkę szczepień.

POLBUS

Podróżny może zabrać ze sobą małe zwierzęta domowe oraz ptaki (bezpłatnie), a także psy (opłata jak za jedną sztukę rzeczy). Zwierzęta nie mogą być uciążliwe dla pozostałych pasażerów i być odpowiednio zabezpieczone podczas podróży. Psy muszą posiadać aktualną książeczkę szczepień, założony kaganiec i być trzymane na smyczy.

ŻAK EXSPRESS

Przewoźnik dopuszcza przewóz zwierząt w wyjątkowych sytuacjach. Na prośbę klienta ŻAK EXPRESS może wyrazić zgodę na przewóz(dotyczy to małych zwierząt do 4 kg np: kot, królik, fretka, mały pies). Aby spełnić ten warunek należy zgłosić chęć przewozu zwierzęcia pod numerami infolinii (726 103 103 lub 887 103 104). Zgoda na taki przewóz jest wydawana ustnie i zostaje wpisana do zakupionego biletu. Koszt biletu równy jest cenie biletu z ulgą studencką. Od tej zasady wyjątkiem są psy przewodnicy, które podróżują bezpłatnie z osobami niepełnosprawnymi.

Uwaga informacje aktualne są na dzień powstania tj 25 maja 2015 r.